• 1

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas w Gdańsku w dniu 23 maja 2019 r. oraz w Krakowie w dniu 11 czerwca 2019 r. KONFERENCJI nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+"

W 2019 roku eksploatujący dźwigi osobowe to jest m.in. Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe zostali obłożeni nowymi obowiązkami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (rozporządzenie weszło w życie 6 grudnia 2018 r.).

W trakcie Konferencji postaramy się przybliżyć Państwu te obowiązki, na których wypełnienie jest tylko jeden rok.

Ponadto chcielibyśmy przedstawić warunki prawidłowej eksploatacji dźwigów w zakresie ich konserwacji i modernizacji.

Rządowy program „Dostępność +” niesie możliwość pozyskania źródeł na sfinansowanie dobudowy dźwigów do istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych m.in. drogą nadbudowy mieszkań na istniejących budynkach. Te możliwości i uwarunkowania również postaramy się przestawić Państwu w trakcie Konferencji.

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy on-line Program konferencji 11 czerwca 2019 Karta zgłoszeniowa 11 czerwca 2019, wyślij pocztą lub faksem