image

Walne zgromadzenie ELA, miało miejsce w Paryżu w dniach 28-29.04.2015 r. Wzięła w nim rekordowa liczba uczestników (ponad 200 osób) z uwagi na to iż w tym samym czasie odbywało się Walne zgromadzenie francuskiego stowarzyszenia dźwigów.

Dokonano wyboru nowego prezydenta ELA. Został nim p. Jorge Liguerre. Prezentowane były sprawozdania wszystkich komitetów ELA oraz broszura nt. Podstawowe praktyki bezpieczeństwa dla dźwigów opracowana przy udziale przedstawicieli PSPD. Przedstawiono również nowe logo i stronę www ELA. Miała też miejsce konferencja pt. Dźwigi na scenie europejskiej energii z szeregiem interesujących referatów.

Referaty dostępne są na stronie internetowej European Lift Association