24 listopada 2017 r. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało I Warszawski Kongres - Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy

Adresatami przedsięwzięcia byli dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi. W Kongresie wzięło udział ponad 200 uczestników. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów czynnie włączyło się we wsparcie tej inicjatywy.

Relacja wideo:

Na zaproszenie PSPD w Kongresie wziął udział Pan John Gale i wygłosił referat nt: Współpraca szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej Brytanii.

W czasie Kongresu PSPD podpisało z Technikum Elektronicznym im. Żołnierzy Armii Krakowej “Żywiciel” w Warszawie www.zseil.edu.pl porozumienie o współpracy przy realizacji kształcenia w zawodzie technik urządzeń dźwigowych.

Wzięliśmy również udział jako paneliści w II części Kongresu