poradnik
Dźwigi hydrauliczne

Wyrażam nadzieję, że ta publikacja jak i następne przyczynią się do podniesienia wiedzy i bezpieczeństwa przyszłych jak i aktualnych pracowników branży dźwigowej oraz wspomoże szkoły i ich kadry nauczycielskie w dobrym przygotowaniu kształconych przyszłych kadr dla branży.

Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Dźwigi hydrauliczne

Kup: Poradnik Dźwigi hydrauliczne

Przedmowa

Niniejsza książka powstała w ramach Grupy Roboczej ds. podręcznika powołanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego i zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy konserwacji i instalacji dźwigów hydraulicznych.

Zawarte w opracowaniu wiadomości służą do prowadzenia nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych w systemie oświaty publicznej oraz zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji osób dorosłych niezbędnych do pracy w branży dźwigowej.

Zawód technik urządzeń dźwigowych powstał w 2014 roku dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Minister Edukacji Narodowej wydał w 2015 roku rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia m.in. nowotworzonego zawodu technik urządzeń dźwigowych (nr 311940). Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów brało czynny udział w tworzeniu podstawy programowej tego zawodu. W związku z mającą miejsce reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce, PSPD było również zaangażowane w dostosowanie tej podstawy programowej do wymogów reformy i 5-letniego technikum.

Niniejszy Poradnik jest częścią, będącego jeszcze w opracowywaniu przez PSPD, szerszego wydawnictwa pokrywającego cały zakres wymagany podstawą programową. Stąd jest taka numeracja rozdziałów podręcznika, gdyż znajdują się w nim odniesienia do pozostałych, opracowywanych części.

SPIS TREŚCI

10. Zasady działania i zespoły dźwigów hydraulicznych
10.1 Podstawy teoretyczne dźwigów hydraulicznych
10.2 Podstawy budowy dźwigów hydraulicznych
10.3 Pompy i silniki stosowane w dźwigach hydraulicznych
10.4 Siłowniki dźwigów hydraulicznych
10.5 Zawory w układach hydraulicznych dźwigów
10.6 Zbiorniki i ich osprzęt, podchwyty i inne zespoły układu hydraulicznego
10.7 Schematy kinematyczne dźwigów hydraulicznych
10.8 Przykłady układów hydraulicznych i bloków zaworowych wchodzących w ich skład
12.7 Systemy ochrony przed niezamierzonym ruchem kabiny (UCM) w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych
16.4.3 Montaż dźwigów hydraulicznych

Materiałem uzupełniającym niniejszy Poradnik są następujące broszury wydane wcześniej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów:

  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych.
  • Kodeks dobrych praktyk i standardów w konserwacji dźwigów.
  • Bezpieczeństwo użytkowania dźwigów – wstęp do zastosowania normy SNEL (norma EN 81-80).
  • Bezpieczeństwo schodów i chodników ruchomych.
  • Poradnik dla projektów budynków i właścicieli dźwigów – dotyczy zwiększenia efektywności energetyczne dźwigów osobowych i schodów ruchomych (nowych i modernizowanych).

Jak zamówić poradnik / książkę?

Kup na allegro: Dźwigi hydrauliczne

Faktura zostanie wystawiona z datą zaksięgowania środków na rachunku PSPD
Nr konta do wpłat : PKO BP 52 1020 1169 0000 8402 0086 6517

CENA 1 egz : 48 zł plus koszty wysyłki
1 egz. koszty wysyłki 6,40 zł razem 54,40 zł.
2 egz. koszty wysyłki 10,80 zł więc przy 2 egz. razem 106,80 zł
3 egz. koszty wysyłki 14,00 zł więc przy 3 egz. razem 158,00 zł

Kup na allegro: Dźwigi hydrauliczne