Szkolenia

Szkolenia ważne dla branży dźwigowej

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas w KATOWICACH w dniu 11 grudnia 2019 r. KONFERENCJI nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+"

Jest to już piąta konferencja organizowana przez PSPD w 2019r. Przednie zorganizowane z Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

W 2019 roku wszyscy eksploatujący dźwigi osobowe (windy) to jest m.in. Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe zostali obłożeni nowymi obowiązkami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (rozporządzenie weszło w życie 6 grudnia 2018r).

W trakcie Konferencji postaramy się przybliżyć Państwu te obowiązki, których termin wypełnienia powoli już się kończy.

Ponadto chcielibyśmy przedstawić warunki prawidłowej eksploatacji dźwigów w zakresie ich konserwacji i modernizacji.

Rządowy program „Dostępność +” niesie możliwość pozyskania źródeł na sfinansowanie dobudowy dźwigów osobowych (wind) do istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2019r poz. 1696.

Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 37 ww. ustawy jest depozytariuszem środków FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI (art. 35 ustawy). BGK zarządza środkami Funduszu i pełni funkcję koordynatora realizacji wsparcia. Gotowe są procedury ubiegania się o te środki.

Te możliwości i uwarunkowania również postarają się przestawić Państwu w trakcie Konferencji przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy on-line Program konferencji 11 grudnia 2019 Karta zgłoszeniowa 11 grudnia 2019, wyślij pocztą lub faksem Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie dźwigów osobowych