Szkolenia

Szkolenia ważne dla branży dźwigowej

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu on-line pt. „Wyposażenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe”, które odbędzie się 02.06.2020 r.

Szkolenie dedykowane jest Zarządom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządcom nieruchomości, instalatorom i projektantom, którzy biorą udział w procesie instalacji dźwigów.

Podczas szkolenia będzie możliwość aktywnego udziału oraz zadawania pytań. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Szczegóły wydarzenia poniżej a w załączeniu przesyłam formularz zgłoszenia i harmonogram szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

Pismo przewodnie Program szkolenia 2 czerwca Karta zgłoszeniowa

Informacja dot. RODO dla uczestników szkoleń on-line.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30 lok. nr 210 , 00-739 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia on-line, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku 2020.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją ww. szkolenia.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.
  8. Dane osobowe są powierzone podmiotowi organizującemu i obsługującemu szkolenia.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.