• PSPD

  Stowarzyszenie jest społeczną ogólnokrajową organizacją zrzeszającą osoby i firmy związane z inwestycyjnym rynkiem urządzeń transportu bliskiego (UTB) w Polsce.
 • Kwalifikacje

  Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów został utworzony nowy zawód Technik urządzeń dźwigowych a Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w nowych zawodach Więcej
 • Integracja

  Stowarzyszenie podejmuje szereg działań zmierzających do zintegrowania i wzmocnienia środowiska osób i firm związanych z budownictwem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora UTB.
 • 1
 • 2
 • 3