1. Edukacja i szkolenie kadr dla branży dźwigowej.

2. Szkolenia i seminaria dla eksploatujących dźwigi.

3. Pozyskiwanie źródeł finansowania modernizacji dźwigów.

4. Aktywna współpraca z urzędami centralnymi.

5. Informacja techniczna związana z nowoczesnymi rozwiązaniami branży dźwigowej.

6. Współpraca międzynarodowa.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane ofertą
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów

stowdzwig.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (PSPD) jest społeczną ogólnokrajową organizacją zrzeszającą osoby i firmy związane z inwestycyjnym rynkiem urządzeń transportu bliskiego (UTB) w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest członkiem European Lift Association