W dniu 19 marca 2024r odbyła się w Gdańsku I edycja Gry miejskiej „Kocham windy”.

Gra skierowana była do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców i miała na celu przybliżenie informacji i wiedzy o zawodzie technik urządzeń dźwigowych oraz o branży dźwigowej, która jest odpowiedzialna za bezpieczny transport pionowy zarówno użytkowników jak i pracowników.

Gra, której inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, zawsze organizowana jest ze szkołą, która prowadzi nauczanie ww. zawodu. W Gdańsku współorganizatorem gry były Szkoły Techniczne i Okrętowe CONRADINUM. Gra uzyskała patronat honorowy Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Gra nie mogłaby się odbyć bez współpracy firm dźwigowych i właścicieli obiektów, którzy umożliwiają przekazanie wiedzy o rozwiązaniach transportu pionowego w nich zastosowanych.

W 2024r w grze wzięły udział 3 zespoły po 5 uczniów ze szkół podstawowych z Gdańska oraz jedna grupa złożona z uczniów STiO CONRADINUM.

Na trasie, która w sumie miała blisko 30 km, uczestnicy musieli odnaleźć obiekty oraz pracowników firm dźwigowych.

Obiekty te to:

1. OLIVIA STAR – liczący 180 m najwyższy budynek w Trójmieście. Uczestnicy gry na 32 piętrze widokowym mogli obejrzeć piękną panoramę Trójmiasta oraz zapoznać się z urządzeniami TK Elevator, w tym z działaniem najszybszych wind w Trójmieście poruszających się z prędkością 6 m/s. Młodzież mogła zobaczyć również urządzenia zainstalowane w maszynowni dźwigów.

2. GALERIA MORENA i FORUM GDAŃSK – fimy OTIS i Schindler – w obu obiektach o charakterze handlowo-rekreacyjnych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem wind panoramicznych i ich budową, z uwagi na to że wszystkie elementy wind są wizualnie dostępne.

Gra zakończyła się quizem dla uczestników na zakończenie Gry w STiO CONRADINUM, po którym uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez organizatorów.

Dziękując wszystkim firmom i instytucjom zaangażowanym w tę edycję gry mówimy do zobaczenia w 2025 r.

Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk
Kocham windy 2024 Gdańsk