Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów został w 2014 roku utworzony nowy zawód Technik urządzeń dźwigowych.

W kolejnym kroku Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach zawierające Podstawę programową nowo utworzonego zawodu technik urządzeń dźwigowych (nr 311940). Dz. U 2015 poz. 130

To rozporządzenie jest bardzo ważne z punktu widzenia branży dźwigowej, gdyż stworzyło podstawę prawną do uruchomienia od 1 września 2015 roku programu edukacji kadr dla naszej branży w systemie edukacji publicznej w dwóch kwalifikacjach:
Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych ( poz. E.28) oraz
Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych (poz.E.29).

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych

Rozporządzenie określa minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego  
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 450 godz.
E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych 650 godz.
E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych 150 godz.

Trwają prace nad zmianą podstawy programowej zawodu technik urządzeń dźwigowych związane z reformą szkolnictwa zawodowego. W ramach tej zmiany proponuje się zmianę kwalifikacji na bardziej dostosowane do rynku pracy:
Kwalifikacja nr 1 - Montaż urządzeń dźwigowych
Kwalifikacja nr 2 - Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych.
Nowa podstawa programowa jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych.

Patronat

Polskie Stowarzyszenie Producentów dźwigów obejmuje patronatem szkoły, w których prowadzony jest nabór oraz nauczanie w zawodzie technik urządzeń dźwigowych. W poniższym zestawieniu szkół szkoły, z którymi została podpisana stosowna umowa zostały wyróżnione na tej liście ich logo oraz dodatkowym materiałem informacyjnym.

Zestawienie szkół, w których prowadzą naukę zawodu technik urządzeń dźwigowych:

 1. BIAŁA PODLASKA – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
  tel. 83-342-67-73 zsz2.bialapodlaska.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. BYDGOSZCZ image Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy, Technikum Elektryczno-Energetyczne (ZS Nr 12) im. Jana III Sobieskiego, tel: 52-373-88-78 zselek.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. CZĘSTOCHOWA image Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, tel. 34-324-14-11 www.targowa.edu.pl
  Umowa patronacka została podpisana w dniu 24.05.2017 r. Więcej informacji
 4. KRAKÓW - Zespół Szkół Energetycznych, Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
  tel. 12-422-21-87 www.zse.krakow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. LUBLIN - Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
  tel. 81-744-33-14 www.zsen.lublin.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. ŁÓDŹ – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  tel. 42-652-18-60 www.warecka.edu.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. OSTRÓW WIELKOPOLSKI – Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego
  tel. 62-736-67-09 zste.info.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. POZNAŃ – Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
  tel. 61-83-19-49 www.zsken.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. RZESZÓW - Zespół szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Technikum
  tel. 17-862-80-93 www.zszdz.rzeszow.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  (Szkoła nie prowadzi nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych, ale od lat przygotowuje absolwentów dla branży dźwigowej przy współpracy z firmą KRAK DŹWIG)
 10. STARGARD – Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I
  tel. 91-577-27-89 zs1.stargard.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. WARSZAWA - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
  tel. 22-839-12-23 www.zseil.edu.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. WEJHEROWO image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie, Technikum nr 1
  tel. 58-672-25-09, fax. 58-672-41-61, 58-672-25-09 Umowa patronacka została podpisana w dniu 14.06.2017 r.
  zsp2.net e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. WROCŁAW - Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu
  tel. 71-355-00-58 www.zs18.wroc.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy

Prowadzone są również kursy kwalifikacyjne dla dorosłych przez następujące placówki:

 1. BYDGOSZCZ – Studium Kształcenia Kadr Ogólnopolskie Centrum Kursów Specjalistycznych – tel. 533-995-700
 2. GDAŃSK - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – tel. 58-301-64-65; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten sukces Stowarzyszenia daje możliwość podjęcia edukacji kadr dla naszej branży w technikach w różnych miastach Polski w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy.

Reportaż TVP3: Technik urządzeń dźwigowych
(Materiał zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizowanego nauczania w zawodzie Technik urządzeń dźwigowych)

Edukacja

Kilka lat temu Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów rozpoczęło działania w sprawie kształcenia kadr dla branży dźwigowej Polsce.

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

 • POKL Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.