Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu on-line pt. „Wyposażenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe”, które odbędzie się 02.06.2020 r.

Szkolenie dedykowane jest Zarządom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządcom nieruchomości, instalatorom i projektantom, którzy biorą udział w procesie instalacji dźwigów.

Podczas szkolenia będzie możliwość aktywnego udziału oraz zadawania pytań. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Szczegóły wydarzenia poniżej a w załączeniu przesyłam formularz zgłoszenia i harmonogram szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

Pismo przewodnie Program szkolenia 2 czerwca Karta zgłoszeniowa

Informacja dot. RODO dla uczestników szkoleń on-line.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy z sukcesem pięć konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych nt. NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+

W tym roku organizujemy cykl szkoleń będących kontynuacją i uszczegółowieniem tamtej tematyki, a dotyczące działań formalnych, technicznych i prawnych związanych z wyposażaniem istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe.

Chcemy pomóc Państwu w poprowadzeniu procesu inwestycyjnego w tym zakresie, który mógłby zostać sfinansowany z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI w ramach Rządowego programu "Dostępność +" oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2019 r. poz. 1696.

Szczegółowy program szkolenia, które odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. w Warszawie, znajdą Państwo w załączonym programie szkolenia. Dołączony jest również formularz rejestracyjny lub można zarejestrować się on-line

Pierwsze szkolenie: WARSZAWA, 05 marca 2020 r. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER ul. Towarowa 22, Warszawa

Zapraszamy serdecznie Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tym szkoleniu, którego program jest następujący:

  1. Przedstawienie stanu prawnego dotyczącego wymagań dla budynków i dźwigów oraz zasad projektowania budowy dźwigów (obowiązujące akty prawne i Polskie Normy / zasady projektowania budynków dostępnych).
  2. Omówienie zagadnień związanych z architekturą i kontrakcją budynków pod kątem dobudowania lub wbudowania dźwigu (układy architektoniczne budynków / przypadki, w których wyposażenie istniejącego budynku w dźwig jest niemożliwe).
  3. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych szybów oraz rodzajów dźwigów osobowych (rodzaje szybów dźwigowych / rodzaje i typy dźwigów osobowych / wymagania związane z odmienną formą ochrony konserwatorskiej budynków).
  4. Przedstawienie możliwości umiejscowienia szybu dźwigowego wewnątrz i na zewnątrz budynku (lokalizacja dźwigu w zależności od architektury budynku i formy ochrony konserwatorskiej).
  5. Koszty przebudowy budynku i montażu dźwigu (koszty przygotowania inwestycji / ceny robót budowlanych i dźwigów).
  6. Opis etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową szybu i montażem dźwigu (kolejność podejmowanych czynności i etapów budowy / wymagane decyzje administracyjne / zagrożenia dla przeprowadzenia procesu).
  7. Harmonogram procesu inwestycyjnego (czas trwania poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego w zależności od lokalizacji szybu dźwigowego i specyfiki budynku).
  8. Możliwości sfinansowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem pożyczki z Funduszu Dostępności (źródła finansowania / zasady udzielania pożyczek przez BGK).

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas w KATOWICACH w dniu 11 grudnia 2019 r. KONFERENCJI nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+"

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

5 marca 2020 r. KONFERENCJA nt. Wyposażanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe