Szkolenia

Szkolenia ważne dla branży dźwigowej

Szanowni Państwo!

W latach 2019-2002 roku zorganizowaliśmy z sukcesem szereg konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność +"

W tym roku organizujemy cykl szkoleń będących kontynuacją i uszczegółowieniem tamtej tematyki, a dotyczące działań formalnych, technicznych i prawnych związanych z wyposażaniem istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 szkolenia będziemy prowadzić on-line.

Chcemy pomóc Państwu w poprowadzeniu procesu inwestycyjnego w tym zakresie, który mógłby zostać sfinansowany z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI w ramach Rządowego programu „Dostępność +” oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2019r poz. 1696.

Szczegółowy program szkolenia, które odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. w formie on-line znajdą Państwo w załączonym do niniejszego pisma programie szkolenia. Zapraszamy serdecznie Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tym szkoleniu.

Prowadzący szkolenie Pan mgr inż. Grzegorz Podlaski:

  • przez ponad 10 lat zajmował się modernizacją dźwigów i budynków, pracując w jednej z czołowych firm dźwigowych w Polsce, realizował projekty w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w obiektach publicznych
  • wieloletni członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz zarządu wspólnoty mieszkaniowej
  • aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą – usługi doradcze i projektowe w zakresie urządzeń dźwigowych, w ramach których wykonuje m.in. opinie, audyty, ekspertyzy i dokumentacje projektowo-kosztorysowe związane z wyposażaniem budynków w dźwigi; jest współautorem ekspertyzy wykonanej dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Rządowego Programu „Dostępność Plus”, dotyczącej możliwości montażu dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

Pobierz: Pismo przewodnie

Pobierz: Program

Pobierz: Karta zgłoszeniowa