Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Warunkiem bezpłatnego przedłużenia ich ważności, w tym i w następnych latach, na kolejne 5 albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia w jednostce dozoru technicznego, która taki dokument pierwotnie wydała (UDT,TDT, WDT) nie później niż do 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

Dla zaświadczeń obecnie bezterminowych najpóźniejszym terminem złożenia wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie więc dzień 30.09.2023 r.

Załączone pismo zawiera bardziej szczegółowe informacje oraz linki do aktualizacji zaświadczeń kwalifikacyjnych. Ułatwi to Państwu podjęcie stosownych działań w firmach.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj.: Urzędu Dozoru Technicznego:

www.udt.gov.pl/Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

www.udt.gov.pl/FAQ: Przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

Wzór wniosku: www.udt.gov.pl/Wniosek o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego .pdf

www.tdt.gov.pl/Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych