Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów zawód technik urządzeń dźwigowych uzyskał nowe narzędzie promocji, będące jednocześnie wsparciem w rozwoju i karierze najlepszy uczniów techników.
Wsparliśmy starania Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA w aplikowaniu po dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację ogólnopolskiej Olimpiady o Elektrotechnice i Energetyce.

W roku szkolnym 2023/2-24 trwa II edycja Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA, której wsparcie udzieliło Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Zawody II stopnia (okręgowe), do których przeszło 7 uczniów w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, odbędą się w Warszawie w Zespole Szkół Nr 40 przy ul.Objazdowej 3 https://zs40.pl/ w dniu 5 marca 2024 r.

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady został Pan Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny PSPD.

Finał Olimpiady odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Pragniemy zainteresować Państwa i uczniów Technikum udziałem w tej olimpiadzie, szczegółowe informacje pod adresem: www.eduelektra.pl

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA stanowi kontynuację organizowanej od 1998 roku Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Organizatorem Olimpiady będzie specjalnie w tym celu powołana Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA.

Olimpiada EDU-ELEKTRA dostosowana jest do nowych wymagań MEiN i obejmuje dziedzinę elektryka i energetyka, której przypisane są zawody:

 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • techniki elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych

Dziękujemy wszystkim tj, uczniom, nauczycielom, szkołom i autorom zadań za współpracę przy przygotowania Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

W załączeniu Regulamin Olimpiady, EDU-ELEKTRA - informacja oraz Nominacja na Przewodniczącego Komitetu.

Downloads:
(0 votes)

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA

Zawody II stopnia (okręgowe) - 5 marca 2024 r.

Finał Olimpiady odbędzie się 12 kwietnia 2024 r.

Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA

ul. Połczyńska 2 lok.145, 85-711 Bydgoszcz, https://eduelektra.pl

Date2024-01-30
File Size 309.18 KB
Download 72
(0 votes)

Komunikat z dnia 27 stycznia 2024 roku

Rok szkolny 2023/2024

Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA jest organizatorem Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów, którzy kształceni są w zawodach:

 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • techniki elektryk
 • technik energetyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych.
Date2024-01-30
File Size 200.98 KB
Download 227
(0 votes)

(...)Dziękuję za przyjęcie funkcji przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024(...)

Date2024-01-30
File Size 164.29 KB
Download 65