Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów i włączenia się do działań na rzecz całej branży dźwigowej oraz Państwa firm, gdyż Stowarzyszenie od szeregu lat wspomaga branżę w rozwiązywaniu małych i dużych problemów związanych z jej funkcjonowaniem.

Z przyjemnością informujemy, że członkami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów są następujące firmy:

BRUGG
brugglifting.com
CIBES
cibeslift.com
ELWIKO
elwiko.pl
logo glp
global lift
global-lift.pl
KONE
kone.pl
LIFT SERVICE
lift.pl
OTIS
otis.com
Orona
orona-group.com
WITTUR
wittur.com witturwindy.pl

brugglifting.com cibeslift.com elwiko.pl global-lift.pl kone.pl lift.pl otis.com orona-group.com wittur.com witturwindy.pl

Zasady przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów

Warunki przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia określone są w Statucie

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, którego działalność zawodowa wiąże się z dźwigami, posiadający rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
  2. Cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą, mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach jak w punkcie 1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, a firma może zostać członkiem wspierającym.

Zgodnie z treścią § 14 Statutu przyjęcia na członka do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy zwyczajnej większości głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia i po opłaceniu opłaty wpisowej.

Osoba prawna i fizyczna wyrażająca chęć przystąpienia do PSPD może wybrać rodzaj członkostwa i wynikające z tego przywileje. Są one określone w znajdującym się poniżej dokumencie "Rodzaje i warunki członkostwa".

Zintegrowany pakiet usług członkowskich.
Informacje dotyczące płatności: +48 22 853 66 39

Deklaracje i oświadczenia

Downloads:
(0 votes)

Deklaracja członkowska. Oświadczenie woli osoby przystępującej do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Date2005-10-08
Language  Polish
File Size 220.82 KB
Download 3 324
(0 votes)

Deklaracja członka zwyczajnego przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Date2010-10-08
Language  Polish
File Size 149.11 KB
Download 3 310
(0 votes)

Deklaracja członka wspierającego przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Date2005-09-07
Language  Polish
File Size 155.32 KB
Download 3 195
(0 votes)

Oświadczenie członka wspierającego Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów do wystawiania rachunków z tytułu składek członkowskich oraz faktur VAT z tytułu zakupu pakietu usług (bezterminowo).

Date2005-09-07
Language  Polish
File Size 181.42 KB
Download 3 352
(0 votes)

Rodzaje i warunki członkostwa w PSPD. Przywileje członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Date2005-09-07
Language  Polish
File Size 217.47 KB
Download 3 432

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów współpracuje z:

administrator24 dzwigmagazyn dzwignice udt men mr ela