Z przyjemnością informujemy, że członkami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów są następujące firmy:

Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów i włączenia się do działań na rzecz całej branży dźwigowej oraz Państwa firm, gdyż Stowarzyszenie od szeregu lat wspomaga branżę w rozwiązywaniu małych i dużych problemów związanych z jej funkcjonowaniem.

15lecie-pspd-i-propozycja-czlonkostwa.pdf 15th-anniversary-of-palm-and-invitation-to-membership.pdf

Zasady przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów

Warunki przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia określone są w Statucie

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, którego działalność zawodowa wiąże się z dźwigami, posiadający rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
  2. Cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą, mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach jak w punkcie 1.

Rozdział III § 11 Statut Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, a firma może zostać członkiem wspierającym.

Zgodnie z treścią § 14 Statutu przyjęcia na członka do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy zwyczajnej większości głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia i po opłaceniu opłaty wpisowej.

Osoba prawna i fizyczna wyrażająca chęć przystąpienia do PSPD może wybrać rodzaj członkostwa i wynikające z tego przywileje. Są one określone w znajdującym się poniżej dokumencie "Rodzaje i warunki członkostwa".

Zintegrowany pakiet usług członkowskich.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności: +48 22 853 66 39

Deklaracje i oświadczenia

Oświadczenie woli Deklaracja członka zwyczajnego Deklaracja członka wspierającego Oświadczenie ws. składek Rodzaje i warunki członkostwa Statut

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów współpracuje z:

administrator24 dzwigmagazyn dzwignice udt men mr ela Zachęcamy do kontaktu +48 22 8536639

Login

Dostęp po zalogowaniu