1. Edukacja i szkolenie kadr dla branży dźwigowej.

2. Szkolenia i seminaria dla eksploatujących dźwigi.

3. Pozyskiwanie źródeł finansowania modernizacji dźwigów.

4. Aktywna współpraca z urzędami centralnymi.

5. Informacja techniczna związana z nowoczesnymi rozwiązaniami branży dźwigowej.

6. Współpraca międzynarodowa.